Bruneau Jasper

   

 

 

   
Bruneau Jasper 9150710

Polished Slab

Dimensions: " x " x .25" deep

Price $145

SOLD

   
Bruneau Jasper 11201429

Dimensions: 4" x 4" x 1.5" deep

Weight: 1 pound 5 ounces.

Price $195

   
Bruneau Jasper 9150711

Polished Slab

Dimensions: " x " x .25" deep

Price $145

   
Bruneau Jasper 9150712

Dimensions: 2" x 1.5" x 1.25" deep

Weight:  2.5 ounces.

Price $45

   
BR011901

Dimensions: 2.5" x 2" x .3" deep

Weight:  2 ounces.

Price $20.00

   
BR 062904

Dimensions: 4.5" x 4.75" x 3"

Weight: 2 pound 8 ounces.

Price $550.00

   
BR0311042

Dimensions: 4.5" x 4" x 1.35" deep

Weight:  1 pound 4 ounces.

Price $125.00